Jeg har været både gift og skilt…. det sidste var absolut det bedste og det klogeste! Det er selvfølgelig mere korrekt at sige, at jeg var i et registreret partnerskab. Men det lyder alt for klodset…….

Copenhagen pride 2011

I 1989  var Danmark det første land i verden, som tillod personer af samme køn at indgå registreret partnerskab. Men glæden over denne sejr blev hurtigt afløst af fornyet debat om emnet…. juridisk betød loven, at homoseksuelle par blev ligestillet med heteroseksuelle – med én undtagelse: adoption. Det er et emne som jeg ikke ved så meget om, så det vil jeg ikke forholde mig til.

I den seneste tid har debatten udviklet sig til et spørgsmål om ORD. Man mener simpelthen, at det er diskriminerende, at vielsesritualet slutter med at erklære parterne for “registrede partnere” i stedet for “rette ægtefolk”. Efter min mening er ligestilling et spørgsmål om juridiske rettigheder – ikke om ord og formuleringer. Derfor synes jeg det er absurd, at kalde det nuværende vielsesritual for diskriminerende.

Langt ude på venstrefløjen opererer man med et begreb som hedder “tvangsheteroseksualisering” – nåja, de har måske ret i, at vores samfund indoktrinerer børn ved hjælp af “tvangsheteroseksualisering”. Men 90% af alle børn er jo heteroseksuelle og derfor synes jeg ikke det er noget problem. Tværtimod synes jeg det er meget naturligt, at man som udgangspunkt antager at ens børn er heteroseksuelle.

Men her vil jeg stjæle venstrefløjens begreb, for jeg mener at det er “tvangsheteroseksualisering”, hvis jeg skal presses ind i et heteroseksuelt vielsesritual.  Hvis jeg blev gift igen og vi blev erklæret for “rette ægtefolk” skulle jeg så kalde min bedre halvdel for min mand? Og i så tilfælde, ville jeg så være hans kone? Men det er jo absurd. Og den samme problemstilling ville selvfølgelig gælde for ham. I ligestillingens navn kræver man en terminologi, som efter min bedste overbevisning, er uforenlig med at være homoseksuel. Jeg synes egentlig det er misbrug af ligestillingsbegrebet.

Jeg synes det er meget mere moderne og ligeværdigt at være partnere. Problemet er selvfølgelig, at begrebet er lidt diffust, fordi der findes så mange slags partnere; forretningspartnere, træningspartnere, osv. Hvis man siger; “det der er min partner”, så fortæller det ikke noget præcis om ens forhold. Men det er underordnet for mig. Jeg foretrækker stadig ordet “partner” og så skal jeg gerne forklare fremmede hvad det helt præcis dækker over. Men jeg synes det er rimeligt at sige at man er gift; det er muligvis ikke helt korrekt – på den anden side, så står altså ingen steder at det er forbudt.

Reklamer