I 2006 gik det så godt i Danmark, at vi – i følge daværende finansminister Thor Pedersen – kunne købe hele verden. Island nøjedes ikke med at snakke om hvor meget de kunne købe – de måtte lige undersøge om de virkelig havde råd til at købe hele verden. Og det havde de så ikke……. !

Anders Fogh Rasmussen

I Danmark holdt man fast i en forsigtig finanspolitik og statsminister Anders Fogh Rasmussen formanede arbejderne om at udvise samfundssind. Trods højkonjunktur og økonomisk fremgang måtte arbejderne ikke kræve lønforhøjelse, da man frygtede at det ville føre til en overophedning af økonomien. Så kom finanskrisen og endnu en gang henstillede man til arbejderne om at udvise forståelse for den økonomiske situation….. det var udelukket at kræve lønforhøjelser. I stedet måtte man mange steder finde sig i lønnedgang. 

Det kan altså være lidt svært at se logikken, når direktørerne og de højstlønnede samtidig får lønforhøjelse år efter år. Det er simpelthen at gøre grin med arbejderne i Danmark!

Nu har den socialdemokratiskledede regering afskaffet efterlønnen – i stedet er der indført Seniorførtidspension til de allermest nedslidte.

“Seniorførtidspensionen er kun for de mennesker, der i forvejen har været på arbejdsprøvning, er oppe i årene og hvor der er dokumentation for, at de ikke længere er i stand til at arbejde, lyder det fra ministeren.” 

»Vi har hele tiden sagt, at seniorførtidspensionen ikke er et alternativ til efterlønnen. Det er et fast track til førtidspension. Det ligger i loven, og det ligger i de svar, der nu kommer fra Socialministeriet«, siger Karen Hækkerup. (se artikel her

Det vil sige, at man har indført en ordning der er fuldstændig lige som førtidspension – der er overhovedet ingen forskel. Eller sagt på en anden måde, så har man indført en ordning som allerede eksisterer……. det er virkelig imponerende!

Social-og integrationsminister Karen Hækkerup

Og endnu en gang træder politikerne på arbejderne – den almindelig arbejder må pænt vente med at gå på pension til han eller hun fylder 69. Men politikerne på Christiansborg fastholder, at de selv er så nedslidte, at de er nødt til at gå på pension når de er 60. For nye folketingsmedlemmer bliver det fremover ændret, så de kan få pension når de er 62.

Folk lever længere og længere – derfor er det vist klart for de fleste, at efterlønnen skal ændres. Men de fleste har vist også en forståelse for, at det er et problemer for håndværkere, fabriksarbejdere og lign. Mange af de mennesker som har fysisk hårdt arbejde er simpelthen slidt op allerede før de når til efterlønsalderen. Man er nødt til at forstå, at der er forskel på arbejdere, akademikere og kontorarbejdere – deres arbejdsvilkår er så forskellige, at det er både uanstændigt og urimeligt, at de skal være underlagt de samme regler for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Gang på gang bliver de danske arbejdere krænket – denne gang er det ovenikøbet af en socialdemokratisk regering, som hævder, at de er et arbejderparti. Virkeligheden beviser det modsatte – regeringen svigter arbejderne og det samme gælder hele venstrefløjen. Venstrefløjens mærkesager i det 21. århundrede er indvandrere, klimapolitik, ligestilling for kvinder og homoseksuelle, sikring af udkantsdanmark, samt økonomisk fremgang for samfund og erhvervslivet.

Men hvad med arbejderne? Hvem taler deres sag? Sandheden er vist nok, at der er ingen som interesserer sig for arbejderne, undtagen når der skal fiskes stemmer før et folketingsvalg. På en eller anden besynderlig måde, så er interessen for arbejdernes vilkår havnet nederst på politikernes og mediernes prioriteringsliste. Selv en socialdemokratisk regering synes det er vigtigere at styrke erhvervslivet……

Socialdemokratiet svigter både arbejderne, deres egen ideologi og deres historiske baggrund! På den måde er de nærmest ved at diskvalificere sig selv – efterhånden er det svært at definere deres eksistensberettigelse. Helle Thorning har snart elimineret alle socialdemokratiets kerneværdier og dermed også trukket tæppet væk under partiets politiske værdi og betydning. Men det er selvfølgelig ikke noget problem for hende selv; jeg tror nemlig hun ville være meget bedre som statsminister og regeringsleder for en borgerlig regering.

De veluddannede sætter dagsordenen i dansk politik – det er ikke noget problem i sig selv; men de har sendt begrebet “solidaritet” på museum. I dagens Danmark er enhver sig selv nærmest og man hytter sit eget skind……..

Reklamer