I aftes havde TV-Avisen eller Nyhederne et indslag om tørke i Zimbabwe – og samtidig kæmper man mod klimaforandringer og stigende vandstand i havene.

Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det ene problem burde være løsningen på det andet!

Nogen vil straks sige, at det kan ikke lade sig gøre – jeg siger, at vi lever i 2015. ALT kan lade sig gøre. ALT. Men der er selvfølgelig nogle ting, som er nemmere end andre. Og nogle gange er der brug for både energi og stædighed, for at få tingene til at lykkes! Jeg ved, at halvdelen af Europa får deres gas fra det nordlige Rusland. Det bliver sendt til Europa via rørledninger som må være mange tusinde kilometer lange. I Mellemøsten fragter man også olie fra olieboringerne til de store havnebyer via olierør. Så  burde det sandelig også være muligt – og mindre farligt – at transportere vand!

Der er selvfølgelig forskel på saltvand og ferskvand – men i dag kan man jo rense toiletvand og bruge det som drikkevand. Så kan man vel også rense havvand … det kan da ikke være så svært.

Hvis man skal vande hele Afrika, så vil det naturligvis kræve nogle enorme mængder vand … men det er jo helt perfekt. Over hele verden giver det jo problemer, at havene stiger. Jeg tror der skal fjernes mange milliarder tons vand, hvis man skal have vandstanden i verdenshavene til at falde bare en halv centimeter. Det er jo helt perfekt, for det vil også kræve mange, mange milliarder tons vand, hvis man skal udrydde alt tørke i Afrika. Og Sydeuropa. Og det sydlige USA.

Og økonomien …. lige nu bruger verdenssamfundet mange milliarder på nødhjælp i Afrika. Og man bruger vist lige så mange milliarder på at bygge diger og dæmninger for at beskytte den vestlige civilisation mod oversvømmelser, fordi klimaforandringerne får verdenshavene til at stige.

Hvis man nu brugte nogle milliarder på at vande Afrika, så ville der måske ikke længere være brug for nødhjælp. Og så kunne man måske holde vandstanden i havene stabil, så det ikke var nødvendigt at bygge diger og dæmninger. På denne måde kunne det måske ligefrem blive en god forretning ….

Og ulemperne? Jeg tænker på, om sådan et projekt måske kunne ændre havstrømmene? Det ville ikke være så heldigt, for disse havstrømme har jo en afgørende betydning for klimaet på jorden. Man kan i hvert fald ikke bare suge tonsvis af havvand op ét sted – opsugningen skal nok fordeles hele vejen rundt om Afrikas kyst.

Hvis man kunne vande hele Afrika, så ville det også betyde at meget mere vand fordamper og vand som fordamper fortætter sig oppe i luften, hvor det skaber skyer og dermed også mere regn ….  

Jeg tror faktisk, at det kunne lade sig gøre … det burde da være muligt! Jeg ved jo godt, at det lyder som galimatias – men det er vel ikke mere tosset end den gang man begyndte at sende raketter ud i rummet. 

Reklamer