You are currently browsing the category archive for the ‘Citater’ category.

Jeg vil blot citere et lille stykke fra Holbergs roman “Niels Klims underjordiske reise“, som forekommer mig at være relevant i forbindelse med valget 2015:

“Det første Torv, vi kom til, var fuldt af en stor Mængde Handlende, og rundt omkring omgivet af Konstneres og Haandværkeres Boder. Jeg studsede ved at see en Misdæder med en Strikke om Halsen, staaende midt paa Pladsen, omringet af en stor Mængde meget alvorlige Træer, der saae ud som en Kreds af Radsherrer. Da jeg spurgte, hvad dette betydede, og hvad denne Synder havde giort, for at blive hængt, tvertimod Skik og Brug, siden ingen Forbrydelse i disse Lande straffes med Livet, svarte man mig, at det var en Projektmager der havde raadet til at afskaffen en vis gammel Sædvane. De omkringstaaende vare Raadsherrer og andre Lovkyndige, der, som sædvanligen, skulde undersøge det nye Paafund; og dersom dette befandtes vel udtænkt og nyttigt for Staten, skulde Synderen ikke allene frikiendes, men belønnes; opdagede man derimod, at det var Landet skadeligt, eller at Projektmageren havde havt egen Fordeel til Hensigt med denne Forandring, skulle han strax, som en Statsforstyrrer, opklynges. Denne Fremgangsmaade har den Virkning, at meget faa vove nye Forslag, og at man er særdeles varlig med at raade til en og anden Lovs Afskaffelse, med mindre Statens Fordeel derved er saa tydelig, at man ikke kan tvivle om et lykkeligt Udfald. De Underjordiske holde overalt særdeles meget over gamle Love, og Forfædrenes Indretninger ere dem i Almindelighed meget hellige, eftersom de troe at Staten, ved de evige Forandringer efter hver andens Indfald, nødvendig maa svækkes. Hillemænd! tænkte jeg ved mig selv, hvorledes vilde det gaae her med vor Klodes Projektmagere, der under Skin af det Almindeliges Tarv og Landets Beste, hver anden Dag pønse paa nye Forordninger til deres egen Fordeel?”

Lars Løkke 050

 

Alle pæne piger af moderat skønhed, eller endda tålelig grimhed, skal bare – motiveret af ydre eller indre årsager – sige til sig selv med mere overbevisning end ellers: “Jeg er nu en billedskøn pige!” så kan hun være sikker på, at med den dejlige tanke og det sublime,  indre velbehag kommer beau jour helt af sig selv. 

Dette udmærkede råd kan man finde i E.T.A. Hoffmanns forunderlige historie om “Prinsesse Brambilla”, som man kan læse i Samlede fortællinger I udgivet af forlaget KLIM i 2012. Dét er i hvert fald miljøvenlig skønhedsbehandling og så koster det ikke en klejne…. 🙂 

Hoffmann Fortællinger I

Du kan skrive til mig på: mail2jensdrejer@yahoo.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Arkiver

%d bloggers like this: